AK Bauerova


Go to content

NabídkaPravidlo právnického izomurphismu: „Žádné dvě právní situace nejsou zcela shodné.“

  • sepis listin a podání
  • konzultace dle potřeby
  • zastupování před úřady a orgány, včetně obhajoby
  • vypracování právních rozborů
  • rychlé poradenství po telefonu
  • zajištění podnikového či podnikatelského právního servisu
  • zprostředkování dalších služeb (notář, exekutor, soudní znalec, realitní kancelář, ...)
  • ... a další ...

Cena za služby:

Odměna a náhrady advokáta za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou.
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 (advokátní tarif).
Výše mimosmluvní odměny viz ustanovení § 6 a násl. citované vyhlášky.

Výše smluvní odměny podle počtu hodin činí 1 500,- Kč/1 hod.
S přihlédnutím ke všem okolnostem případu je možné samozřejmě sjednat odměnu jiným způsobem.

Informace pro spotřebitele:

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byla Česká advokátní komora dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu viz www.cak.cz.

To všechno v nejkratších možných lhůtách a s důrazem na komplexní řešení záležitosti.
Samozřejmostí je lidský, pečlivý, zodpovědný a profesionální přístup dle individuálních potřeb klienta.
Back to content | Back to main menu